STEROWNIK BRAMY jest urządzeniem opartym na mikrokontrolerze, przeznaczonym do zapewnienia kontroli dostępu w systemach automatyki bramowej, szlabanach drogowych lub do zdalnego załączania i wyłączania dowolnego urządzenia elektrycznego za pośrednictwem sieci GSM/3G. Sterowanie odbywa się poprzez połączenia telefoniczne (brak kosztów związanych z połączeniem), SMS lub aplikacją na Android widget. Dostępne aplikacje na Android i iPhone. Urządzenie idealnie nadaje się do zarządzania wjazdem na parkingi osiedlowe, parkingi firmowe, parkingi szpitalne, garaży podziemnych, domofonem jak i dobrze sprawdza się w instalacjach domowych (otwieranie bramy bez zbędnych pilotów, kodów dostępu itp.), jedyne co jest wymagane to telefon komórkowy.

Przykłady zastosowań sterownika:

- Kontrola dostępu.
- Sterowanie ruchem na parkingach w budynkach mieszkalnych i biurowych.
- Sterowanie bramami domów prywatnych.
- Sterowanie różnymi urządzeniami elektrycznymi: oświetlenie, podlewanie, ogrzewanie itp.
- Zdalne resetowanie „zawieszonych” systemów, jak sieć komputerowa czy serwer.
- Otwieranie drzwi na klatkę schodową.
- Zdalne otwieranie drzwi na klatkę schodową.
- Możliwość natychmiastowego zdalnego: usunięcia, zablokowania, dodania użytkownika.

Główne cechy

- Ręczne sterowanie wyjściami poprzez bezpłatne połączenia telefoniczne.
- Automatyczne sterowanie wyjściami w zaprogramowanym czasie.
- Konfigurowalny czas trwania impulsu wyjściowego.
- Automatyczna synchronizacja daty i godziny.
- Do 5 administratorów z uprawnieniami do konfiguracji sterownika za pomocą wiadomości SMS, akceptacji wejściowych sygnałów alarmowych za pomocą wiadomości SMS, sterowania sygnałami wyjściowymi z pomocą wiadomości SMS oraz bezpłatnych połączeń telefonicznych.
- Pojemność bazy danych użytkowników – do 2000 użytkowników na potrzeby sterowania wyjściami poprzez bezpłatne połączenia telefoniczne.
- Ograniczenie ważności numeru telefonu według ustalonego terminu (daty/godziny) lub liczby połączeń z systemem.
- Ograniczenie sterowania połączeniami wychodzącymi według określonych dni tygodnia i godzin.
- Rejestr zdarzeń rejestrujący do 1000 zdarzeń zawierających datę i godzinę oraz numer telefonu administratora/użytkownika oraz nazwisko użytkownika sterującego danym wyjściem.
- 3 wejścia z tekstami alarmów dostosowanymi do potrzeb użytkownika, informującymi o stanie bramy lub jej zablokowaniu.
- Okresowe powiadamianie w ramach auto-testu za pomocą wiadomości SMS na numer Telefonu administratora.